Jesteś tym, jak piszesz – Biometria Behawioralna – Krzysztof Raczyński

Krzysztof Raczyński, założyciel i prezes firmy Digital Fingerprints, która zajmuje się zabezpieczeniami biometrycznymi, wygłosił dla nas wykład „Jesteś tym, jak piszesz – Biometria Behawioralna”

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Poniżej znajduje się abstrakt wykładu:

Wraz z ilością transakcji internetowych i zakupów dokonywanych w Polsce, rośnie też zapotrzebowanie na coraz silniejsze metody uwierzytelniania użytkownika. Przestępcy dzięki socjotechnice i phishingowi omijają najpopularniejsze zabezpieczenia takie jak hasła, kody autoryzacyjne czy tokeny SMS. Naprzeciw temu wyzwaniu wychodzi biometria behawioralna – nowa odmiana autoryzacji opartej o niuanse interakcji użytkownika z jego urządzeniem. Krzysztof Raczyński, CEO Digital Fingerprints opowie o historii biometrii behawioralnej sięgającej czasów telegrafu, przedstawi aktualny stan wiedzy oraz czekającą tuż za rogiem przyszłość, w której nie będziemy już musieli pamiętać haseł.

Krzysztof Raczyński

Założyciel i prezes Digital Fingerprints, dostawcy systemu bezpieczeństwa opartego o biometrię behawioralną. Digital Fingerprints w niewidoczny sposób chroni klientów instytucji finansowych, między innymi mBanku oraz ING Banku Śląskiego, gdzie wykrywa przejęcia kont oraz fraudy zanim dojdzie do utraty środków. Krzysztof posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i projektami związanymi z bezpieczeństwem oraz IT w Polsce, a także w Stanach Zjednoczonych. Jest absolwentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz studentem MBA Akademii Leona Koźmińskiego.

Przetwarzanie własnych błędów w prokrastynacji – dr. Marek Wypych

W zagadnienie neuronalnych i behawioralnych korelat przetwarzania własnych błędów w prokrastynacji wprowadził nas dr Marek Wypych.

Dr Wypych jest pracownikiem w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Abstrakt wystąpienia dr. Wypycha:

Prokrastynacja to zaburzenie samokontroli polegające na irracjonalnym odkładaniu niektórych zadań. Szacuje się, że problem ten dotyka około 15% dorosłej populacji. W czasie seminarium opowiem pokrótce co naukowcy już wiedzą na temat prokrastynacji, następnie przejdę o przedstawienia naszych badań (behawioralnych i z wykorzystaniem fMRI).

Pierwsze badania opierały się na klasycznym zadaniu Go/No-go, zmodyfikowanym jednak, aby dołożyć do niego kontekst kar i nagród. Okazało się, że osoby z tendencją do odkładania zadań (HP) różnią się od osób bez takiej tendencji (LP) aktywnością mózgu w czasie zadania. Osoby z grupy HP charakteryzowały się niższą aktywnością przedniej części zakrętu obręczy (anterior cintulate cortex, ACC) po popełnieniu błędu w zadaniu. Ponadto w warunku z karaniem za błędy osoby z grupy HP wykazywały też niższą aktywność grzbietowo-bocznej kory przedczołowej (dorsolateral prefronal cortex, DLPFC) w porównaniu do osób z grupy LP.

Kolejne badania, dotyczą zdolności uczenia się na własnych błędach. W badaniu wykorzystano zadanie probabilistycznego naprzemiennego uczenia się (probabilistic reversal learning task), a przy analizie wyników wykorzystano klasyczny model uczenia Rescorli i Wagnera. Zastosowanie tego modelu pozwoliło zaobserwować, że osoby z grupy LP stają się bardziej wrażliwe na swoje błędy, jeśli są za te błędy karane. Zależności takiej nie zaobserwowano w grupie prokrastynatorów. Następnie przeprowadziliśmy podobne badanie z wykorzystaniem fMRI – analizy trwają i jest szansa, że przedstawię pierwsze wyniki w czasie seminarium.

Jedną z możliwych interpretacji otrzymanych wyników jest hipoteza, że prokrastynacja jest wynikiem trudności w uczeniu się samokontroli.

Zaburzenia psychiczne a mikroorganizmy jelitowe – mgr Aleksandra Bramorska

Abstrakt wydarzenia:

Co bakterie jelitowe mają wspólnego z zaburzeniami takimi jak lęk czy depresja? Jak ich funkcjonowanie łączy się funkcjonowaniem mózgu? Czy bakterie jelitowe mogą być wsparciem w terapii zaburzeń psychicznych?

Podczas spotkania spojrzymy na te i inne problemy przez pryzmat komunikacji jelita – mózg.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Opowiedzieli nam o tym:

  • mgr Aleksandra Bramorska – absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, obecnie doktorantka Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – Psychologia & Informatyka organizowanych wspólnie przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Uniwersytet SWPS. W kontekście pracy doktorskiej zajmuje się badaniem oddziaływania osi jelitowo-mózgowej i wpływu mikrobioty na funkcjonowanie poznawcze.
  • mgr Wanda Zarzycka absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, obecnie doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS. W ramach pracy doktorskiej zajmuje się badaniem mikrobioty jelitowej w kontekście diety i procesów psychicznych.
  • mgr Jagna Żakowicz – ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Obecnie realizuje program Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – Psychologia & Informatyka organizowanych wspólnie przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Uniwersytet SWPS. W ramach projektu doktorskiego bada relację między mikrobiotą jelitową a nastrojem.

Badanie zależności przyczynowych w danych biomedycznych – dr. hab. Maciej Kamiński

Naszym prelegentem będzie dr hab. Maciej Kamiński – absolwent Wydziału Fizyki, od początku związany z Zakładem Fizyki Biomedycznej. Współtwórca metody DTF, która służy do oceny przyczynowych związków międzykanałowych. Opracował wiele jej odmian, w tym służącą do badania przepływów informacji między obszarami mózgu. Opowiedział nam o badaniu zależności przyczynowych w danych biomedycznych.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Neurofeedback – prawda czy fałsz? – dr Jacek Rogala

Naszym gościem będzie dr Jacek Rogala, który starał się odpowiedzieć na pytanie Neurofeedback – prawda czy fałsz?

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Abstrakt wydarzenia:

Neurofeedback to przede wszystkim terapia, która w bezinwazyjny sposób powinna zapewnić poprawę funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga czy logiczne myślenie. W swoich założeniach neurofeedback (EEG lub fMRI) opiera się na przesłankach wynikających z badań naukowych, jednak pytanie czy w praktyce rzeczywiście tak jest i czy terapia oparta na tej metodzie jest skuteczna ciągle pozostaje otwarte. Przesłanki wynikające z analizy dostępnej literatury oraz wnioski płynące z własnych badań wskazują, że zarówno stosowane metody jak i ich wyniki budzą wątpliwości. Popularność neurofeedback jako metody terapeutycznej wciąż rośnie, tylko w Polsce mamy kilka tysięcy gabinetów, więc pytanie czy terapia neurofeedback to dobra inwestycja w nasze zdrowie jest bardzo zasadne.

Emocje ukryte w słowach – dr hab. Kamil Imbir

Naszym gościem będzie dr hab. Kamil Imbir – psycholog, naukowiec, wykładowca. Adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości. Na codzień zgłębiający zagadnienia psychologii emocji i motywacji, refleksyjnych źródeł procesów emocjonalnych, neurobiologii oraz metod neuroobrazowania.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Kliknij aby wysłuchać wykładu!

Poniżej przedstawiamy abstrakt wystąpienia:

Słowa służą wyrażaniu wszystkich dostępnych nam myśli, opisują również świat wokół nas. Nie ma praktycznie jednak słów neutralnych, każde z nich ma jakieś konotacje afektywne. Konotacje te możemy rozpatrywać na kilku wymiarach, takich jak znak (słowa przyjemne lub nieprzyjemne), złożoność emocji z nim związanej (prosta lub złożona), ładunek pobudzenia (słowa uspokajające lub pobudzające) oraz subiektywnej ważności doświadczeń emocjonalnych (doświadczenia nieważne lub istotne). W badaniach o których opowiem skupiliśmy się na sprawdzeniu tego w jaki sposób czynniki te wpływają na sposób przetwarzania słów oraz wykonywania zadań poznawczych, pośrednio związanych ze słowami. Wykorzystywaliśmy technikę EEG oraz standardowe paradygmaty psychologiczne takie jak decyzje leksykalne, decyzje emocjonalne, test Stroopa, czy zadania wymagające interpretacji obiektów wieloznacznych. Dzięki temu udało nam się uchwycić emocjonalne mechanizmy, które regulują przetwarzanie słów.

Matematyczne modelowanie elektrofizjologii neuronów – dr. inż. Jakub Nowacki

Naszym gościem będzie dr inż. Jakub Nowacki – Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Bristolskiego, gdzie obronił doktorat z matematyki stosowanej. Na co dzień łączy umiejętności analityczne i programistyczne jako Lead Machine Learning Engineer w Sotrenderze. Doświadczenie zdobywał oraz prowadził zespoły w działach badań i rozwoju w wielu firmach w branży wysokich technologii, mediów, farmaceutycznych oraz petrochemicznych. Najbardziej interesuje się rozproszonym przetwarzaniem i analizą dużych zbiorów danych. Pracował zarówno z technologiami dojrzałymi, jak i nie boi się wyzwań w pracy z najnowszymi rozwiązaniami. Zaczynał przygodę z programowaniem w językach C i C++, jednak obecnie najlepiej czuje się w świecie Javy, Scali i Pythona. Prelegent i trener szkoleń technologicznych na wielu konferencjach poświęconych tematyce Big Data.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Kliknij aby posłuchać wykładu!

Matematyczne modelowanie elektrofizjologii neuronów, czyli jak systemy dynamiczne ratują gryzonie (i ludzi). Poniżej przedstawiamy abstrakt wystąpienia:

,,Znacząca większość badań nad chorobami o podłożu neurologicznym, jak epilepsja, choroba Parkinsona czy Alzheimera, oraz związane z nią badania farmaceutyczne, opiera się na modelach zwierzęcych. Jedną z istotnych gałęzi badań nad działaniem neuronów jest elektrofizjologia, czyli badanie aktywności elektrycznej neuronów in vitro, czyli bezpośrednio na neuronach. Opowiem jak użycie technik modelowania i analizy nieliniowych systemów dynamicznych z użyciem formalizmu zapoczątkowanego przez Hodgkina i Huxleya pozwala na odtworzenie wyników badań na zwierzętach i pomaga w dalszej ich analizie przyczyn i przewidywania skutków zaobserwowanych zmian (często już bez gryzoni) wraz z praktycznymi przykładami w Pythonie (jak czas pozwoli).’

Interfejsy mózg-komputer – prof. dr hab. Piotr Durka

Naszym gościem był prof. dr hab. Piotr Durka – naukowiec, specjalizujący się w fizyce biomedycznej, profesor nauk fizycznych, prezes BrainTech Sp. z.o.o. – pierwszej w świecie firmy dostarczającej profesjonalne systemy EEG oparte o wolne oprogramowanie.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Kliknij aby wysłuchać wykładu!

Abstrakt:

Na wstępie przypomnimy w skrócie podstawy działania interfejsów mózg-komputer (brain-computer interfaces, BCI) opartych o odczyt elektroencefalogramu (EEG), po czym przejdziemy do przykładowych zastosowań tej technologii:

  • badania zaburzeń świadomości (klinika budzik)
  • systemy komunikacji dla niepełnosprawnych (PISAK)

Czy współczesna terapia zmieniła schizofrenię? — prof. Masiak

Naszym gościem będzie prof. dr hab. Marek Masiak – specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Był kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie, obecnie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultantem wojewódzkim ds. psychiatrii i przewodniczącym Rady Społecznej ds. Zdrowia Psychicznego przy Marszałku Województwa Lubelskiego. Pełni funkcje w towarzystwach naukowych i redakcjach czasopism naukowych.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Kliknij aby wysłuchać wykładu!

Poniżej przedstawiamy abstrakt wystąpienia:

„Minęło znacznie ponad 100 lat od sformułowania i opisu klicznego schizofrenii dokonanego przez niemieckiego psychiatrę Emila Kraepelina, który nazwał ją wówczas dementia praecox (otępienie wczesne) i zdefiniował następująco: „Proces, w którym ma miejsce coś, co jest nieodwracalne, a tym samym nieuleczalne, co jest zespołem objawów życia psychicznego chorych i co prowadzi do otępienia”. Koncepcja ta kontynuowana przez wielu klinicystów traktuje schizofrenię jak jednostkę chorobową w miarę jednorodną, której spośród różnych objawów klinicznych można wyróżnić objaw naczelny, typowy dla tej choroby (np. autyzm według profesora Minkowskiego). Następnie rozpoczął się drugi etap będący rewizją tej koncepcji dokonaną przez szwajcarskiego psychiatrę E. Bleulera, który wprowadził nazwę schizofrenia i który istotę jej widział w rozpadzie spoistości życia psychicznego (stąd nazwa schizofrenia).

Powstały też liczne koncepcje zróżnicowania klinicznego schizofrenii, a więc grupy chorób nazywanych schizofrenią. Spośród współczesnych badaczy schizofrenii chciałbym wymienić tutaj profesora Jana Mazurkiewicza, rektora Uniwersytetu Warszawskiego w okresie międzywojennym, który wprawdzie zmarł niedługo po wojnie, ale którego prace nad schizofrenią miały charakter wizjonerski, wyprzedzający jego epokę, ukazujący między innymi continuum fenomenów psychicznych zdrowia i choroby oraz psychofizjologiczną koncepcję życia psychicznego i schizofrenii.

Chciałbym też podkreślić wagę prac nad schizofrenią współczesnej amerykańskiej psychiatry profesor Nancy Andreasen, która podobnie jak kiedyś profesor Mazurkiewicz, wprowadziła do interpretacji klinicznych objawów schizofrenii aktualne zdobycze neuronauki i genetyki. Pisała ona między innymi: „wbrew temu, co sądzą ludzie psychiatrzy nie mogą czytać w umysłach, ale dzięki narzędziom używanym do neuroobrazowania mogą badać jak to się dzieje, że ludzie myślą i czują. Badanie mózgu powinno pozostawać w ścisłym związku z badaniami genomu.”

Ja w moich badaniach zajmowałem się m.in. farmakoterapią schizofrenii i rolą, jaką badania leków używanych w leczeniu schizofrenii pomogą nam w rozumieniu zmian zachodzących w mózgu w czasie choroby. Przedstawiłem także wymiarowy model symptomatologii schizofrenii. Aktualne definicje dotyczące obrazu klinicznego schizofrenii formułują dwa międzynarodowe systemy diagnostyczne tj ICD 10 i DSM 5. W trakcie wykładu będą one szerzej przedstawione.”

Sztuczne sieci neuronowe – luźna inspiracja biologiczna – dr Piotr Migdał

Naszym noworocznym gościem będzie dr Piotr Migdał, konsultant data science, który opowie nam o zawiłościach sztucznych sieci neuronowych.

W ciągu ostatnich kilku lat głębokie sieci neuronowe (ang: deep learning) zmieniły oblicze uczenia maszynowego. W rozpoznawanie zdjęć wspięły się na poziom ludzki (a czasem nawet go przekraczają, gdy mają do dyspozycji więcej zdjęć), w grze Go przerosły światowych mistrzów. Już na obecnym poziomie, zrewolucjonizują medycynę.

Czym one są? Czy mają coś wspólnego z biologiczną inspiracją?

Zachęcamy do zapoznania się z overview.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Kliknij aby wysłuchać wykładu!