The role of the nasal epithelium in the generation of olfactory bulb rhythms – wykład Wiktorii Podoleckiej

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Koła Naukowego Neuroinformatyki w semestrze letnim. Tym razem będziemy gościć prelegentkę Wiktorię Podolecką, doktorantkę Pracowni Neuroinformatyki w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Spotkanie odbędzie się w środę 13.03.2024 o godzinie 17:00 w sali 1.01.

Po wykładzie zapraszamy na spotkanie Koła, gdzie będziecie mieli okazję dowiedzieć się więcej o naszej działalności i dołączyć w nasze szeregi.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Abstrakt wykładu:
Changes in olfaction are emerging as early warning signs of several major neurological diseases. Neurological diseases are also associated with aberrant brain rhythms. Olfactory sensory neurons (OSN) deliver input from the nasal epithelium (NE) to the olfactory bulb (OB) and are key drivers of rhythmicity.
Here, we examine the role of sensory input arising from the NE in the generation of electrophysiological rhythms in the OB. Rats were implanted with electrodes in the OB, PFC and VS. Post-surgery gadolinium/saline was infused bilaterally to both nares. Ketamine infusions were done every 4 days. Behavioral tests to test anosmia were done every 2 days. Olfactory marker protein (OMP) immunohistochemistry was used to stain for OSN at different time points. Analyses of LFPs, during waking, revealed reduced amplitude of HFO (130-180 Hz) in gadolinium-infused rats compared to saline-infused rats. This effect lasted up to 10 days. Behavioural tests have shown that anosmia lasted around 10 days.
Immunohistochemical analyses revealed gadolinium infusion was associated with weaker OMP staining in the NE. Given that the OB can orchestrate brain-wide rhythms, we speculate that early deficits in olfactory function may contribute, at least in part, to changes in brain rhythms reported in neuropsychiatric diseases.

Modele uczenia maszynowego są leniwe – wykład inauguracyjny Koła Naukowego Neuroinformatyki

Zapraszamy na Spotkanie Inauguracyjne KN Neuroinformatyki, szczególnie mile widziane są osoby, które chcą dołączyć do nas jako nowi członkowie.
Zaczniemy o 17:00 we wtorek 25.10.2023 od wykładu dr hab. Jarosława Żygierewicza, prof. ucz. pt. ,,Modele uczenia maszynowego są leniwe” w sali 1.02.

Dr. hab. Jarosław Żygierewicz, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Fizyki Biomedycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów EEG i MEG, w szczególności zmian mocy tych sygnałów związanych ze zdarzeniami wywołanymi. Opracował metodologię statystycznej analizy synchronizacji i desynchronizacji związanej ze zdarzeniami wywołanymi w EEG i MEG. Jest zaangażowany w projektowanie interfejsów mózg-komputer, walidację psychologicznych modeli emocji i pamięci roboczej. Jego badania obejmują również realistyczne modele sieci neuronalnych, które zapewniają wgląd w mechanizmy leżące u podstaw efektów obserwowanych w sygnałach EEG i MEG.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Po wykładzie porozmawiamy o planach i pomysłach na przyszły rok akademicki (organizacja konferencji Aspects of Neuroscience, Brainhacka, projektów naukowych). Jeśli masz pomysł na projekt naukowy dotyczący mózgu lub AI, chcesz poznać inne osoby o podobnych zainteresowaniach albo po prostu stworzyć coś nowego to przyjdź, niezależnie od zaplecza/kierunku studiów.

Po spotkaniu zapraszamy na integrację przy piwie w luźnej atmosferze.
Tak, po spotkaniu będzie piwo integracyjne.

NEURO Seminar – Spatial filtering in invasive neurophysiology

Wracamy z naszymi seminariami! Cieszymy się, że możemy was zaprosić na kolejny wykład z cyklu NEURO Seminar. Zaczniemy wykładem Victorii Paterson pt. „Spatial filtering in invasive neurophysiology”. Poniżej opis wykładu i link do wydarzenia na Facebooku.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Victoria Peterson will talk about spatial filteringin invasive neurophysiology.
The recorded brain activity can be modelled as a linear superposition of brain and non-brain sources. While the proximity of electrode contacts in invasive neurophysiology is higher than in non-invasive neurophysiology, the spatial filtering techniques used to recover the brain sources related to a given task or behavior can still be utilized for the construction of brain decoding algorithms.
In this talk Victoria will present how spatial filtering methods can be used in invasive neurophysiology, putting special emphasis on the use of these techniques for movement decoding in the context of developing adaptive deep brain stimulation devices.
Victoria is a CONICET Assistant Researcher at IMAL, Santa Fe, Argentina and an Associated Professor at Universidad Nacional del Litoral, Argentina. She got her degree in Biomedical Engineering in 2013 and in 2018 her Ph.D degree in Engineering, Signals, Systems and Computational Intelligence. In 2019 she joined the IMAL, UNL-CONICET, as a CONICET postdoc fellow and then in 2021 she joined the Brain Modulation lab as a Harvard Research Fellow in the Massachusetts General Hospital, Boston, US. Currently she serves as an international and external collaborator of the Brain Modulation Lab. She has more than 10 years of experience working in machine learning solutions for brain signal decoding in the context of brain-computer interfaces. One of her research projects was nominated to receive the BCI Award 2021. More info in her website: https://sites.google.com/view/victoria-peterson/home

Jesteś tym, jak piszesz – Biometria Behawioralna – Krzysztof Raczyński

Krzysztof Raczyński, założyciel i prezes firmy Digital Fingerprints, która zajmuje się zabezpieczeniami biometrycznymi, wygłosił dla nas wykład „Jesteś tym, jak piszesz – Biometria Behawioralna”

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Poniżej znajduje się abstrakt wykładu:

Wraz z ilością transakcji internetowych i zakupów dokonywanych w Polsce, rośnie też zapotrzebowanie na coraz silniejsze metody uwierzytelniania użytkownika. Przestępcy dzięki socjotechnice i phishingowi omijają najpopularniejsze zabezpieczenia takie jak hasła, kody autoryzacyjne czy tokeny SMS. Naprzeciw temu wyzwaniu wychodzi biometria behawioralna – nowa odmiana autoryzacji opartej o niuanse interakcji użytkownika z jego urządzeniem. Krzysztof Raczyński, CEO Digital Fingerprints opowie o historii biometrii behawioralnej sięgającej czasów telegrafu, przedstawi aktualny stan wiedzy oraz czekającą tuż za rogiem przyszłość, w której nie będziemy już musieli pamiętać haseł.

Krzysztof Raczyński

Założyciel i prezes Digital Fingerprints, dostawcy systemu bezpieczeństwa opartego o biometrię behawioralną. Digital Fingerprints w niewidoczny sposób chroni klientów instytucji finansowych, między innymi mBanku oraz ING Banku Śląskiego, gdzie wykrywa przejęcia kont oraz fraudy zanim dojdzie do utraty środków. Krzysztof posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i projektami związanymi z bezpieczeństwem oraz IT w Polsce, a także w Stanach Zjednoczonych. Jest absolwentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz studentem MBA Akademii Leona Koźmińskiego.

Przetwarzanie własnych błędów w prokrastynacji – dr. Marek Wypych

W zagadnienie neuronalnych i behawioralnych korelat przetwarzania własnych błędów w prokrastynacji wprowadził nas dr Marek Wypych.

Dr Wypych jest pracownikiem w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Abstrakt wystąpienia dr. Wypycha:

Prokrastynacja to zaburzenie samokontroli polegające na irracjonalnym odkładaniu niektórych zadań. Szacuje się, że problem ten dotyka około 15% dorosłej populacji. W czasie seminarium opowiem pokrótce co naukowcy już wiedzą na temat prokrastynacji, następnie przejdę o przedstawienia naszych badań (behawioralnych i z wykorzystaniem fMRI).

Pierwsze badania opierały się na klasycznym zadaniu Go/No-go, zmodyfikowanym jednak, aby dołożyć do niego kontekst kar i nagród. Okazało się, że osoby z tendencją do odkładania zadań (HP) różnią się od osób bez takiej tendencji (LP) aktywnością mózgu w czasie zadania. Osoby z grupy HP charakteryzowały się niższą aktywnością przedniej części zakrętu obręczy (anterior cintulate cortex, ACC) po popełnieniu błędu w zadaniu. Ponadto w warunku z karaniem za błędy osoby z grupy HP wykazywały też niższą aktywność grzbietowo-bocznej kory przedczołowej (dorsolateral prefronal cortex, DLPFC) w porównaniu do osób z grupy LP.

Kolejne badania, dotyczą zdolności uczenia się na własnych błędach. W badaniu wykorzystano zadanie probabilistycznego naprzemiennego uczenia się (probabilistic reversal learning task), a przy analizie wyników wykorzystano klasyczny model uczenia Rescorli i Wagnera. Zastosowanie tego modelu pozwoliło zaobserwować, że osoby z grupy LP stają się bardziej wrażliwe na swoje błędy, jeśli są za te błędy karane. Zależności takiej nie zaobserwowano w grupie prokrastynatorów. Następnie przeprowadziliśmy podobne badanie z wykorzystaniem fMRI – analizy trwają i jest szansa, że przedstawię pierwsze wyniki w czasie seminarium.

Jedną z możliwych interpretacji otrzymanych wyników jest hipoteza, że prokrastynacja jest wynikiem trudności w uczeniu się samokontroli.

Zaburzenia psychiczne a mikroorganizmy jelitowe – mgr Aleksandra Bramorska

Abstrakt wydarzenia:

Co bakterie jelitowe mają wspólnego z zaburzeniami takimi jak lęk czy depresja? Jak ich funkcjonowanie łączy się funkcjonowaniem mózgu? Czy bakterie jelitowe mogą być wsparciem w terapii zaburzeń psychicznych?

Podczas spotkania spojrzymy na te i inne problemy przez pryzmat komunikacji jelita – mózg.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Opowiedzieli nam o tym:

  • mgr Aleksandra Bramorska – absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, obecnie doktorantka Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – Psychologia & Informatyka organizowanych wspólnie przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Uniwersytet SWPS. W kontekście pracy doktorskiej zajmuje się badaniem oddziaływania osi jelitowo-mózgowej i wpływu mikrobioty na funkcjonowanie poznawcze.
  • mgr Wanda Zarzycka absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, obecnie doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS. W ramach pracy doktorskiej zajmuje się badaniem mikrobioty jelitowej w kontekście diety i procesów psychicznych.
  • mgr Jagna Żakowicz – ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Obecnie realizuje program Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – Psychologia & Informatyka organizowanych wspólnie przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Uniwersytet SWPS. W ramach projektu doktorskiego bada relację między mikrobiotą jelitową a nastrojem.

Badanie zależności przyczynowych w danych biomedycznych – dr. hab. Maciej Kamiński

Naszym prelegentem będzie dr hab. Maciej Kamiński – absolwent Wydziału Fizyki, od początku związany z Zakładem Fizyki Biomedycznej. Współtwórca metody DTF, która służy do oceny przyczynowych związków międzykanałowych. Opracował wiele jej odmian, w tym służącą do badania przepływów informacji między obszarami mózgu. Opowiedział nam o badaniu zależności przyczynowych w danych biomedycznych.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Neurofeedback – prawda czy fałsz? – dr Jacek Rogala

Naszym gościem będzie dr Jacek Rogala, który starał się odpowiedzieć na pytanie Neurofeedback – prawda czy fałsz?

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Abstrakt wydarzenia:

Neurofeedback to przede wszystkim terapia, która w bezinwazyjny sposób powinna zapewnić poprawę funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga czy logiczne myślenie. W swoich założeniach neurofeedback (EEG lub fMRI) opiera się na przesłankach wynikających z badań naukowych, jednak pytanie czy w praktyce rzeczywiście tak jest i czy terapia oparta na tej metodzie jest skuteczna ciągle pozostaje otwarte. Przesłanki wynikające z analizy dostępnej literatury oraz wnioski płynące z własnych badań wskazują, że zarówno stosowane metody jak i ich wyniki budzą wątpliwości. Popularność neurofeedback jako metody terapeutycznej wciąż rośnie, tylko w Polsce mamy kilka tysięcy gabinetów, więc pytanie czy terapia neurofeedback to dobra inwestycja w nasze zdrowie jest bardzo zasadne.

Emocje ukryte w słowach – dr hab. Kamil Imbir

Naszym gościem będzie dr hab. Kamil Imbir – psycholog, naukowiec, wykładowca. Adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości. Na codzień zgłębiający zagadnienia psychologii emocji i motywacji, refleksyjnych źródeł procesów emocjonalnych, neurobiologii oraz metod neuroobrazowania.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Kliknij aby wysłuchać wykładu!

Poniżej przedstawiamy abstrakt wystąpienia:

Słowa służą wyrażaniu wszystkich dostępnych nam myśli, opisują również świat wokół nas. Nie ma praktycznie jednak słów neutralnych, każde z nich ma jakieś konotacje afektywne. Konotacje te możemy rozpatrywać na kilku wymiarach, takich jak znak (słowa przyjemne lub nieprzyjemne), złożoność emocji z nim związanej (prosta lub złożona), ładunek pobudzenia (słowa uspokajające lub pobudzające) oraz subiektywnej ważności doświadczeń emocjonalnych (doświadczenia nieważne lub istotne). W badaniach o których opowiem skupiliśmy się na sprawdzeniu tego w jaki sposób czynniki te wpływają na sposób przetwarzania słów oraz wykonywania zadań poznawczych, pośrednio związanych ze słowami. Wykorzystywaliśmy technikę EEG oraz standardowe paradygmaty psychologiczne takie jak decyzje leksykalne, decyzje emocjonalne, test Stroopa, czy zadania wymagające interpretacji obiektów wieloznacznych. Dzięki temu udało nam się uchwycić emocjonalne mechanizmy, które regulują przetwarzanie słów.

Matematyczne modelowanie elektrofizjologii neuronów – dr. inż. Jakub Nowacki

Naszym gościem będzie dr inż. Jakub Nowacki – Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Bristolskiego, gdzie obronił doktorat z matematyki stosowanej. Na co dzień łączy umiejętności analityczne i programistyczne jako Lead Machine Learning Engineer w Sotrenderze. Doświadczenie zdobywał oraz prowadził zespoły w działach badań i rozwoju w wielu firmach w branży wysokich technologii, mediów, farmaceutycznych oraz petrochemicznych. Najbardziej interesuje się rozproszonym przetwarzaniem i analizą dużych zbiorów danych. Pracował zarówno z technologiami dojrzałymi, jak i nie boi się wyzwań w pracy z najnowszymi rozwiązaniami. Zaczynał przygodę z programowaniem w językach C i C++, jednak obecnie najlepiej czuje się w świecie Javy, Scali i Pythona. Prelegent i trener szkoleń technologicznych na wielu konferencjach poświęconych tematyce Big Data.

Kliknij aby zobaczyć wydarzenie!

Kliknij aby posłuchać wykładu!

Matematyczne modelowanie elektrofizjologii neuronów, czyli jak systemy dynamiczne ratują gryzonie (i ludzi). Poniżej przedstawiamy abstrakt wystąpienia:

,,Znacząca większość badań nad chorobami o podłożu neurologicznym, jak epilepsja, choroba Parkinsona czy Alzheimera, oraz związane z nią badania farmaceutyczne, opiera się na modelach zwierzęcych. Jedną z istotnych gałęzi badań nad działaniem neuronów jest elektrofizjologia, czyli badanie aktywności elektrycznej neuronów in vitro, czyli bezpośrednio na neuronach. Opowiem jak użycie technik modelowania i analizy nieliniowych systemów dynamicznych z użyciem formalizmu zapoczątkowanego przez Hodgkina i Huxleya pozwala na odtworzenie wyników badań na zwierzętach i pomaga w dalszej ich analizie przyczyn i przewidywania skutków zaobserwowanych zmian (często już bez gryzoni) wraz z praktycznymi przykładami w Pythonie (jak czas pozwoli).’